Doç. Dr. Fahri Çelebi

Doç. Dr. Fahri Çelebi

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı

Fahri Çelebi'ye ait yayınlar

Hakkımda

Doç. Dr. Fahri Çelebi Hakkında Kısa Bilgi

Dr. Fahri Çelebi 2003 yılında Konya Özel Diltaş Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladı.

2009 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında uzmanlık eğitimine başladı. 2014 yılında Amerika’nın Providence şehrinde Rhode Island Hospital Psikiyatri kliniğinde çalışmalarda bulundu. Mecburi hizmet görevini 2015-2017 yılları arasında Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tamamladıktan sonra İstanbul Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi kliniğinde 2020 yılına kadar görev yaptı.

2022 yılında Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları doçenti oldu. Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak eğitim ve akademik çalışmalarına devam etmektedir. Hastalarını Prof Burak Tatlı Çocuk Nörolojisi Kliniği bünyesindeki muayenehanesinde kabul etmektedir.

EĞİTİM ve GÖREVLER:

 • 2003: Konya Özel Diltaş Lisesi

 • 2009: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2014: Rhode Island Hospital Clinical Observership

 • 2014: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

 • 2015-2017: Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi kliniği, Uzman Doktor

 • 2017-2020: Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi kliniği, Uzman Doktor

 • 2020-halen: Doğuş Üniversitesi, Psikoloji bölümü (İng.)

 • 2020-halen: Muayenehane – Prof. Dr. Burak Tatlı Kliniği

Bilimsel Çalışmalar

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Çelebi F, Unal D. Self Esteem and Clinical Features in a Clinical Sample of Children with ADHD and Social Anxiety Disorder. Nordic Journal of Psychiatry, 2021 Jan 21;1-6. doi: 10.1080/08039488.2020.1850857. Online ahead of print.

 • Unal D, Çelebi F, Bildik HN, Koyuncu A, Karahan S. Vitamin B12 and haemoglobin levels may be related with ADHD symptoms: a study in Turkish children with ADHD. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2018. DOI: 10.1080/24750573.2018.1459005

 • Çelebi F, Koyuncu A, Coşkun M. N-acetylcysteine may reduce repetitive behaviors in children with autism: a case series. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 2017:1-4.

 • Koyuncu A, Çelebi F, Ertekin E, Memiş ÇÖ, Tukel R. The presence of childhood attention deficit/ hyperactivity disorder may be associated with interpersonal sensitivity in patients with social anxiety disorder. J Psychiatr Pract. 2017 Jul;23(4):254-259.

 • Çelebi F, Koyuncu A, Ertekin E, Alyanak B, Tükel R. The Features of Comorbidity of Childhood ADHD in Patients With Obsessive Compulsive Disorder. J Atten Disord. 2016 Sep 20. pii: 1087054716669228. (Epub ahead of print)

 • Ertekin E, Çelebi F, Koyuncu A, Uysal Ö, Demir EY, Tükel R. Predictors of early or late treatment seeking in patients with social anxiety disorder. Ann Clin Psychiatry. 2015 Nowember;27(4):236-241

 • Koyuncu A, Çelebi F, Ertekin E, Kök BE, Tükel R. Clinical Effects of ADHD Subtypes in Patients With Social Anxiety Disorder. J AttenDisord. 2015 Dec 4. pii: 1087054715617533.

 • Koyuncu A, Çelebi F, Ertekin E, Kahn DA. Extended-release Methylphenidate Treatment and Outcomes in Comorbid Social Anxiety Disorder and Attention-deficit/Hyperactivity Disorder: 2 Case Reports. J. 2015 May;21(3):225-31.

 • Koyuncu A, Ertekin E, Deveci E, Ertekin BA, Yüksel Ç, Çelebi F, Binbay Z, Demir EY, Tükel R. Age of onset in social anxiety disorder: Relation to clinical variables and major depression comorbidity. Ann Clin Psychiatry. 2015 May;27(2):84-9.

 • Koyuncu A, Ertekin E, Yüksel C, Aslantaş Ertekin B, Celebi F, Binbay Z, Tükel R. Predominantly InattentiveType of ADHD Is Associated With Social Anxiety Disorder. J Atten Disord. 2015 Oct;19(10):856-64. doi: 10.1177/1087054714533193

 • Tellioglu T, Celebi F. Synthetic Marijuana: A Recent Turmoil in Substance Abuse. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2014;24(4):396-404.

 • Koyuncu A, Ince E, Ertekin E, Çelebi F, Tükel R. Is there a prodrom period in patients with social anxiety disorder? A discussion on the hypothesis of social anxiety disorder development secondary to attention-deficit/hyperactivity disorder. Atten Defic Hyperact Disord. 2019 Jan 2. doi: 10.1007/s12402-018-00283-3. [Epub ahead of print] Review.

 • Koyuncu A, Çelebi F, Ertekin E, Kök BE, Tükel R. Attention deficit and hyperactivity in social anxiety disorder: relationship with trauma history and impulsivity. Atten Defic Hyperact Disord. 2016;8(2):95-100.

 • Soyata AZ, Çelebi F, Yargıç Lİ. Restless legs syndrome after single low dose quetiapine administration. Curr Drug Saf. 2016;11(2):172-3.

 • Koyuncu A, Çelebi F, Ertekin E, Kök BE, Tükel R. Extended-release methylphenidate monotherapy in patients with comorbid social anxiety disorder and adult attention-deficit/hyperactivity disorder: retrospective case series. Ther Adv Psychopharmacol. 2017 Nov;7(11):241-247.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 • F Çelebi, A Koyuncu, E Ertekin. The clinical, sociodemographical and comorbidity features of 500 patients with social anxiety disorder. 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, 2019.

 • Çelebi F, Alyanak B. Impact of Childhood Separation Anxiety Disorder Comorbidity in Obsessive Compulsive Disorder. 4th International Congress of Child Development, Ankara, 2018.

 • Coşkun N, Çelebi F, Kaya I, Coşkun M. Sibling homicide by an 8-year-old girl with autism spectrum disorder. 6th International Congress on Psychopharmacology & 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology,. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24 (Supplement 1):S206.

 • Çelebi F, Soyata AZ, Yargic LI. Restless legs syndrome induced by a single dose of quetiapine: a case report. 6th International Congress on Psychopharmacology & 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24 (Supplement 1):S2312.

C.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • F Çelebi, D Ünal. Klinik bir çocuk-ergen örnekleminde DEHB ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2019: 50 (2), 35-38.

 • F Çelebi, B Özcabi, A Güven. The Features of Obesity are Related with Depression and Sleep Duration in Children and Adolescents. Acta Medica Alanya. (Yayın sürecinde)

D.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Çelebi F, Ünal D. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) etiyolojisinde TSH’nın yeri var mıdır? Bir vaka-kontrol çalışması. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, Mayıs 2018, İstanbul.

 • Çelebi F. Erişkin OKB olgularında çocukluk çağı DEHB eş tanısı özellikleri. 26.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, Mart 2016, İzmir.

 • Alyanak B, Celebi F. Kronik Hastalıkta Aile Terapisi. 12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Konya, 2015.

 • Çelebi F, Koyuncu A. İstanbul varoşlarında çalışan konsomatrislerin sosyodemografik ve ailesel özellikleri, çocukluk çağı travmatik yaşantıları ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı açısından değerlendirilmesi. 55.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2019, İstanbul.

 • Çelebi F, Özcabı B, Karadere Y, Güven A. Tip 1 Diyabetes Mellitus tanılı çocuklarda depresyon, kaygı, yaşam kalitesi ve benlik saygısı. 5. Genç Pediatristler Kongresi, 2019, İstanbul.

 • Çelebi F, Mangan MS. Şaşılık tanısıyla takip edilen çocuklarda anksiyete bozukluğu ve benlik saygısı. 5. Psikiyatri Zirvesi 12.Anksiyete Kongresi, Ekim 2020, İstanbul.

 • Çelebi F, Zoroğlu SS. Şiddetli Seperasyon Anksiyetesi Olgularında Dissosiyatif Hallusinosis ve SSRI ile Sağaltımı. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bolu 2012, Kongre Özet Kitabı,s92

 • Çelebi F, Mutluer T, Kılınçaslan A, Yargıç LI. Psikiyatri Servisinde Yatan Bir Çoklu Madde Bağımlılığı Olgusunda Komorbid Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite ve Davranım Bozukluğu.15. Ergen Günleri, Ankara 2010, Kongre Kitapçığı, s56

 • Mutluer T, Çelebi F, Kılınçaslan A, Yargıç LI. Alkol ve Madde Bağımlılığı Polikliniğine Başvuran 18 Yaş Altı Hastalarda Tedavi Devamlılığının Değerlendirilmesi.15. Ergen Günleri Ankara 2010, Kongre Kitapçığı, s58

 • Coskun N, Çelebi F, Alyanak B. Fenilketonürili Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Bozuklukların Saptanması. 12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Konya, 2015.

 • Bildik HN, Çelebi F. Ani gelişen kekemelikte akılda bulundurulması gereken bir neden: Anksiyete Bozukluğu. Pediatrik Uzmanlık Akademisi Derneği 5.Ulusal Kongresi, Nisan 2016, İZMİR.

Son gönderiler

Zatay Sağlık Doktorlarımız

Kategoriler