Doç. Dr. Fahri Çelebi

Doç. Dr. Fahri Çelebi

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı

Fahri Çelebi'ye ait yayınlar

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Merkezi

Prof. Dr. Burak Tatlı Çocuk Nöroloji Kliniği 2005 yılında kurulmuş 2020 yılında Doç. Dr. Fahri Çelebi'nin katılımıyla genişlemiş, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında da hizmet vermeye başlamıştır.

Doç. Dr. Fahri Çelebi

2 dakikalık okuma süresi

Prof. Dr. Burak Tatlı | Çocuk Nörolojisi Kliniği

Prof. Dr. Burak Tatlı Çocuk Nöroloji Kliniği 2005 yılında kurulmuş 2020 yılında Doç. Dr. Fahri Çelebi’nin katılımıyla genişlemiş, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında da hizmet vermeye başlamıştır.

Kliniğimizde çocuk ve gençlerin tüm psikiyatrik sorunlarına yönelik en güncel tanısal değerlendirmeler, tetkik ve tedaviler uygulanmaktadır. Kliniğimize ülkemizden ve yurtdışından başvuran tüm çocuk ve gençler Doç. Dr. Fahri Çelebi tarafından ayrıntılı şekilde muayene edilmekte, aile görüşmeleri yapılmakta, öğretmenlerden ve çocuğun devam ettiği diğer kurumlardan ek bilgiler alınmaktadır. Gerekli durumlarda kliniğimiz ekibinde yer alan çocuk nörolojisi ve çocuk hastalıkları uzmanlarınca ek değerlendirme ve tetkikler yapılmaktadır. Gelişim ve zeka testleri (DENVER, WISC- 4), klinik değerlendirme ölçekleri, MOXO ve CARS testleri uygulanmaktadır. Otizm değerlendirmesinde otizm tanısında altın standart olan ADOS-2 yöntemi kullanılmaktadır.
Toplanan tüm klinik bilgiler ışığında çocuğun tanısı konulmakta, en güncel medikal ve psikoterapi uygulamaları ile kişiye özel tedavi planlaması yapılmaktadır. Tedavi etkisi ve yan etkiler klinikte yapılan muayeneler ve iletişim kanalları üzerinden yakın bir şekilde takip edilmektedir. Çocuk Psikiyatri merkezimizin nihai hedefleri çocuğa sıkıntı hissi yaratan, çocuğun ve ailesinin yaşamını etkileyen, eğitim, aile ve arkadaş ilişkilerini bozan psikiyatrik bozukluğun belirtilerini tamamen ortadan kaldırmak veya çocuğu etkilemeyecek bir seviyeye düşürmek, olası riskleri tespit ederek psikiyatrik sorunların gelişimi önlemek ve çocuğun özgüveni yüksek bir birey olarak yaşamına sağlam adımlarla devam etmesini sağlamaktır.

Çocuk Psikiyatrisi Merkezinin Hizmet Verdiği Alanlar

 • Otizm Spektrum Bozuklukları

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü

 • Okul ve Ders Başarısızlığı

 • Bilişsel Gelişim Geriliği

 • Sağlıklı Çocuk Gelişimi Değerlendirmesi – Aile Danışmanlığı

 • Çocuk ve Gençlerde Depresyon

 • Çocuk ve Gençlerde Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

 • Ekran ve internet Bağımlılığı

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk

 • Tik Bozuklukları

 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları

 • İdrar Kaçırma / Kaka Kaçırma

 • Travma ve Stresle İlişkili Bozukluklar

 • Uyku Bozuklukları

 • Davranış Bozuklukları

 • Dil ve Konuşma Sorunları

 • Epilepsiye Eşlik Eden Ruhsal ve Duygusal Sorunların Tanı ve Terapisi

 • Diyabete Eşlik Eden Ruhsal ve Duygusal Sorunların Tanı ve Terapisi

 • Serebral Palsiye Eşlik Eden Ruhsal ve Duygusal Sorunların Tanı ve Terapisi

Kliniğimizde Uygulanan Testler ve Psikoterapiler:

 • ADOS-2

 • Gelişim Testleri (Denver-II)

 • Zeka Testleri (WISC-4)

 • MOXO

 • CARS (Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği)

 • Nöroplay

 • Oyun Terapisi

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Ergoterapi

 • Floortime

Son gönderiler

Zatay Sağlık Doktorlarımız

Kategoriler