Doç. Dr. Fahri Çelebi

Doç. Dr. Fahri Çelebi

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı

Fahri Çelebi'ye ait yayınlar

Bilimsel Çalışmalarım

Doç. Dr. Fahri Çelebi tarafından yapılan bilimsel çalışmalar.

Doç. Dr. Fahri Çelebi

5 dakikalık okuma süresi

bilimselCalismalar

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Çelebi F, Unal D. Self Esteem and Clinical Features in a Clinical Sample of Children with ADHD and Social Anxiety Disorder. Nordic Journal of Psychiatry, 2021 Jan 21;1-6. doi: 10.1080/08039488.2020.1850857. Online ahead of print.

 • Unal D, Çelebi F, Bildik HN, Koyuncu A, Karahan S. Vitamin B12 and haemoglobin levels may be related with ADHD symptoms: a study in Turkish children with ADHD. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2018. DOI: 10.1080/24750573.2018.1459005

 • Çelebi F, Koyuncu A, Coşkun M. N-acetylcysteine may reduce repetitive behaviors in children with autism: a case series. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 2017:1-4.

 • Koyuncu A, Çelebi F, Ertekin E, Memiş ÇÖ, Tukel R. The presence of childhood attention deficit/ hyperactivity disorder may be associated with interpersonal sensitivity in patients with social anxiety disorder. J Psychiatr Pract. 2017 Jul;23(4):254-259.

 • Çelebi F, Koyuncu A, Ertekin E, Alyanak B, Tükel R. The Features of Comorbidity of Childhood ADHD in Patients With Obsessive Compulsive Disorder. J Atten Disord. 2016 Sep 20. pii: 1087054716669228. (Epub ahead of print)

 • Ertekin E, Çelebi F, Koyuncu A, Uysal Ö, Demir EY, Tükel R. Predictors of early or late treatment seeking in patients with social anxiety disorder. Ann Clin Psychiatry. 2015 Nowember;27(4):236-241

 • Koyuncu A, Çelebi F, Ertekin E, Kök BE, Tükel R. Clinical Effects of ADHD Subtypes in Patients With Social Anxiety Disorder. J AttenDisord. 2015 Dec 4. pii: 1087054715617533.

 • Koyuncu A, Çelebi F, Ertekin E, Kahn DA. Extended-release Methylphenidate Treatment and Outcomes in Comorbid Social Anxiety Disorder and Attention-deficit/Hyperactivity Disorder: 2 Case Reports. J. 2015 May;21(3):225-31.

 • Koyuncu A, Ertekin E, Deveci E, Ertekin BA, Yüksel Ç, Çelebi F, Binbay Z, Demir EY, Tükel R. Age of onset in social anxiety disorder: Relation to clinical variables and major depression comorbidity. Ann Clin Psychiatry. 2015 May;27(2):84-9.

 • Koyuncu A, Ertekin E, Yüksel C, Aslantaş Ertekin B, Celebi F, Binbay Z, Tükel R. Predominantly InattentiveType of ADHD Is Associated With Social Anxiety Disorder. J Atten Disord. 2015 Oct;19(10):856-64. doi: 10.1177/1087054714533193

 • Tellioglu T, Celebi F. Synthetic Marijuana: A Recent Turmoil in Substance Abuse. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2014;24(4):396-404.

 • Koyuncu A, Ince E, Ertekin E, Çelebi F, Tükel R. Is there a prodrom period in patients with social anxiety disorder? A discussion on the hypothesis of social anxiety disorder development secondary to attention-deficit/hyperactivity disorder. Atten Defic Hyperact Disord. 2019 Jan 2. doi: 10.1007/s12402-018-00283-3. [Epub ahead of print] Review.

 • Koyuncu A, Çelebi F, Ertekin E, Kök BE, Tükel R. Attention deficit and hyperactivity in social anxiety disorder: relationship with trauma history and impulsivity. Atten Defic Hyperact Disord. 2016;8(2):95-100.

 • Soyata AZ, Çelebi F, Yargıç Lİ. Restless legs syndrome after single low dose quetiapine administration. Curr Drug Saf. 2016;11(2):172-3.

 • Koyuncu A, Çelebi F, Ertekin E, Kök BE, Tükel R. Extended-release methylphenidate monotherapy in patients with comorbid social anxiety disorder and adult attention-deficit/hyperactivity disorder: retrospective case series. Ther Adv Psychopharmacol. 2017 Nov;7(11):241-247.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 • F Çelebi, A Koyuncu, E Ertekin. The clinical, sociodemographical and comorbidity features of 500 patients with social anxiety disorder. 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, 2019.

 • Çelebi F, Alyanak B. Impact of Childhood Separation Anxiety Disorder Comorbidity in Obsessive Compulsive Disorder. 4th International Congress of Child Development, Ankara, 2018.

 • Coşkun N, Çelebi F, Kaya I, Coşkun M. Sibling homicide by an 8-year-old girl with autism spectrum disorder. 6th International Congress on Psychopharmacology & 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology,. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24 (Supplement 1):S206.

 • Çelebi F, Soyata AZ, Yargic LI. Restless legs syndrome induced by a single dose of quetiapine: a case report. 6th International Congress on Psychopharmacology & 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24 (Supplement 1):S2312.

C.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • F Çelebi, D Ünal. Klinik bir çocuk-ergen örnekleminde DEHB ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2019: 50 (2), 35-38.

 • F Çelebi, B Özcabi, A Güven. The Features of Obesity are Related with Depression and Sleep Duration in Children and Adolescents. Acta Medica Alanya. (Yayın sürecinde)

D.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Çelebi F, Ünal D. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) etiyolojisinde TSH’nın yeri var mıdır? Bir vaka-kontrol çalışması. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, Mayıs 2018, İstanbul.

 • Çelebi F. Erişkin OKB olgularında çocukluk çağı DEHB eş tanısı özellikleri. 26.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, Mart 2016, İzmir.

 • Alyanak B, Celebi F. Kronik Hastalıkta Aile Terapisi. 12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Konya, 2015.

 • Çelebi F, Koyuncu A. İstanbul varoşlarında çalışan konsomatrislerin sosyodemografik ve ailesel özellikleri, çocukluk çağı travmatik yaşantıları ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı açısından değerlendirilmesi. 55.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2019, İstanbul.

 • Çelebi F, Özcabı B, Karadere Y, Güven A. Tip 1 Diyabetes Mellitus tanılı çocuklarda depresyon, kaygı, yaşam kalitesi ve benlik saygısı. 5. Genç Pediatristler Kongresi, 2019, İstanbul.

 • Çelebi F, Mangan MS. Şaşılık tanısıyla takip edilen çocuklarda anksiyete bozukluğu ve benlik saygısı. 5. Psikiyatri Zirvesi 12.Anksiyete Kongresi, Ekim 2020, İstanbul.

 • Çelebi F, Zoroğlu SS. Şiddetli Seperasyon Anksiyetesi Olgularında Dissosiyatif Hallusinosis ve SSRI ile Sağaltımı. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bolu 2012, Kongre Özet Kitabı,s92

 • Çelebi F, Mutluer T, Kılınçaslan A, Yargıç LI. Psikiyatri Servisinde Yatan Bir Çoklu Madde Bağımlılığı Olgusunda Komorbid Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite ve Davranım Bozukluğu.15. Ergen Günleri, Ankara 2010, Kongre Kitapçığı, s56

 • Mutluer T, Çelebi F, Kılınçaslan A, Yargıç LI. Alkol ve Madde Bağımlılığı Polikliniğine Başvuran 18 Yaş Altı Hastalarda Tedavi Devamlılığının Değerlendirilmesi.15. Ergen Günleri Ankara 2010, Kongre Kitapçığı, s58

 • Coskun N, Çelebi F, Alyanak B. Fenilketonürili Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Bozuklukların Saptanması. 12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Konya, 2015.

 • Bildik HN, Çelebi F. Ani gelişen kekemelikte akılda bulundurulması gereken bir neden: Anksiyete Bozukluğu. Pediatrik Uzmanlık Akademisi Derneği 5.Ulusal Kongresi, Nisan 2016, İZMİR.

Son gönderiler

Zatay Sağlık Doktorlarımız

Kategoriler